Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana