Adopcija (Riebiņu novada dome)

Adopcija bez vecāku gādības palikušajiem bērniem nodrošina pilnīgu, pastāvīgu mājvietu, ģimeni. Tā bērnam ir iespēja dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, kāda tam nepieciešama...

Aizgādnība (Viesītes novada pašvaldība)

Saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni: • personai, kuru tiesa atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, un tās...

Adopcija (Viesītes novada pašvaldība)

• Adopcijas procesā laulātie vai persona gūst iespēju adoptēt vienu vai vairākus juridiski brīvus bērnus, kuri pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā kļūst par adoptēt...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA