Izmaiņas komercķīlu reģistrā

Pakalpojums nodrošina izmaiņu ierakstīšanu komercķīlu reģistrā atbilstoši normatīvajam regulējumam, kas paredz, ka izmaiņas ir spēkā pret trešajām personām un kome...

Jaunas komercķīlas reģistrācija

Pakalpojums nodrošina komercķīlas reģistrāciju atbilstoši normatīvajam regulējumam, kas paredz, ka komercķīlas ņēmējs var izlietot savu tiesību un komercķīla ir sp...