Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Bērna invalīda kopšanas pabalstu piešķir personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir noteikusi invaliditāti...

Invaliditātes pensija

Invaliditātes pensiju piešķir Latvijas teritorijā dzīvojošām apdrošinātajām personām ar apdrošināšanas stāžu, kas nav mazāks par trim gadiem, ja tās atzītas par inv...

Profesionālā rehabilitācija

SIVA par valsts budžeta līdzekļiem personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti nodrošina profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus jaunas profesijas vai sa...

Klīnisko vadlīniju iesniegšana

Klīniskās vadlīnijas ir, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus, sistematizēts, konkrētu pacientu grupu ārstniecības procesa apraksts, kas ietver:...

Medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšana

Medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšana iekļauj sistemātisku medicīniskās tehnoloģijas iedarbības, efektivitātes un/vai citu ietekmju novērtēšanu. Medicīniskās tehno...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA