Profesionālā rehabilitācija

SIVA par valsts budžeta līdzekļiem personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti nodrošina profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus jaunas profesijas vai sa...

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

Tiesības uz atbalstu ir ar celiakiju slimam bērnam vecumā līdz 18 gadiem vai pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA