Veselības aprūpes kvalitātes izvērtējums

Inspekcija izskata iesniegumus un sniedz atzinumus par medicīniskās aprūpes kvalitāti ārstniecības iestādē, kā arī par ārstniecības kvalitāti, ja ārstniecības pers...

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

Tiesības uz atbalstu ir ar celiakiju slimam bērnam vecumā līdz 18 gadiem vai pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības...

Invaliditātes pensija

Invaliditātes pensiju piešķir Latvijas teritorijā dzīvojošām apdrošinātajām personām ar apdrošināšanas stāžu, kas nav mazāks par trim gadiem, ja tās atzītas par inv...