Veiktie pieraksti uz medicīnas pakalpojumiem

Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var saņemt detalizētu informāciju par sev, saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildnībā esošām personām veiktajiem pierakstie...

Saņemtie nosūtījumi

Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt visu informāciju par saviem, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildnībā esošo personu saņemtajiem nosūtījumiem uz medi...

Saņemtās Darbnespējas lapas

Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt informāciju par visām savām darbnespējas lapām (sagatavotajām, atvērtajām, anulētajām un slēgtajām), kas ir reģistr...

Pacientam veiktie izmeklējumi

Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt informāciju (rezultātus) par sev, saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildnībā esošām personām veiktajiem izmekl...

Pacientam noteiktās diagnozes

Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt informāciju (rezultātus) par sev, saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildnībā esošām personām noteiktajām diagn...

Pacienta medicīnas pamatdati

Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt savus, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu medicīnas pamatdatus.

Medicīnas pakalpojumu izmaksas

Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājam ir iespēja pieprasīt informāciju par saņemto medicīnas pakalpojumu izmaksām (gan valsts apmaksātie, gan apdrošinātāju, gan paša...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA