Sociālā rehabilitācija

Sociālās integrācijas valsts aģentūra sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar fun...

Profesionālā rehabilitācija

Profesionālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš ieg...

Veselību veicinoši pakalpojumi

Veselīgs dzīvesveids, veselības un dzīves kvalitātes uzlabošana: - ergoterapeita pakalpojums ir ergoterapeita profesionāla palīdzība ar mērķi uzlabot dzīves kvali...

Klīnisko vadlīniju iesniegšana

Atbilstoši Ārstniecības likumam un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 469 klīniskās vadlīnijas ir, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus veidots s...

Iesniegums Ārstniecības riska fondam

Ārstniecības riska fonda mērķis ir sniegt iespēju pacientam aizstāvēt savas tiesības un saņemt atlīdzību ārpustiesas procesa kārtībā, ja viņa dzīvībai vai veselībai...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA