Klīnisko vadlīniju iesniegšana

Atbilstoši Ārstniecības likumam un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 469 klīniskās vadlīnijas ir, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus veidots s...

Medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšana

Medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšana iekļauj sistemātisku medicīniskās tehnoloģijas iedarbības, efektivitātes un/vai citu ietekmju novērtēšanu. Medicīniskās tehno...

Sociālā rehabilitācija

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot...

Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var pieteikt un saņemt konsultāciju no sava, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošo personu ģimenes ārsta elektroniskā...

Reģistrēties pie ģimenes ārsta

Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var iesniegt reģistrācijas vai pārreģistrācijas pieteikumu par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildniecībā esošām p...

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

Tiesības uz atbalstu ir ar celiakiju slimam bērnam vecumā līdz 18 gadiem vai pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības...

Invaliditātes pensija

Invaliditātes pensiju piešķir Latvijas teritorijā dzīvojošām apdrošinātajām personām ar apdrošināšanas stāžu, kas nav mazāks par trim gadiem, ja tās atzītas par inv...

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Bērna invalīda kopšanas pabalstu piešķir personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir noteikusi invaliditāti...

Apdrošināšanas atlīdzība

Apdrošināšanas atlīdzību par darbspēju zaudējumu piešķir sociāli apdrošinātai personai, kura cietusi nelaimes gadījumā darbā vai saslimusi ar arodslimību, kā rezult...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA