Tirdzniecības pasākumi

Pasākuma mērķis ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu.

Tirgus pasākumi

Lauku atbalsta dienests Tirgus pasākumu ietvaros sniedz atbalstu šādiem pasākumiem: 1. Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā; 2. Zvejas un akva...

Inovācija

Pasākuma ietvaros inovācija ir process, kurā tiek izstrādāti ieviešanai jauni vai ievērojami uzlaboti produkti, aprīkojums, procesi un metodes vai tiek ievērojami u...

Zvejas flotes modernizācija

Pasākuma "Zvejas flotes modernizācija" ietvaros ir atbalstāmi šādi apakšpasākumi: - "Veselība un drošība" - zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstā...

Riska pārvaldība

Apakšpasākumi: 1. Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu- kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināša...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA