Zvejas flotes modernizācija

Pasākuma "Zvejas flotes modernizācija" ietvaros ir atbalstāmi šādi apakšpasākumi: - "Veselība un drošība" - zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstā...

Riska pārvaldība

Apakšpasākumi: 1. Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu- kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināša...

Kompensācijas zvejniekiem

Pasākums paredz kompensācijas izmaksu zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) par galīgu zvejas darbību pārtraukšanu. Kompensācijas apmērs katram pretendnet...

Meža ieaudzēšana

Pasākuma aktivitātes: 1. Meža ieaudzēšana un kopšana 2. Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana. Papildus nosacījumi: - viens pretendents plānošanas peri...

Tirdzniecības pasākumi

Pasākuma mērķis ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA