Valsts atbalsts lauksaimniecībai

Pakalpojumā Valsts atbalsts šobrīd var pieteikties atbalstam šādos pasākmos: • Valsts Zivju fonds Precīzāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalst...