Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā. Pasākumā tiek atbalstīti ieguldījumi zvejas un akvakultūras produktu ap...

Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana

Atbilstoši zvejas rīku skaita limitam, pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu juridiskām un fiziskām personām (zvejniekiem), slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību n...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA