Licence zvejai piekrastes ūdeņos

Licence nepieciešama, lai ilgtspējīgi apsaimniekotu un izmantotu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņu zivju resursus

Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana

Atbilstoši zvejas rīku skaita limitam, pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu juridiskām un fiziskām personām (zvejniekiem), slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību n...