Fitosanitāro pasākumu kompensācijas

Kompensāciju izmaksas par fitosanitāro pasākumu izpildi veicina ātru un efektīvu personām uzlikto fitosanitāro pasākumu izpildi, lai tādējādi ierobežotu bakteriālo...

Peldvietu ūdens kvalitāte

Peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa dati, ūdens operatīvās un ilglaicīgās kvalitātes novērtējums.

Dzeramā ūdens kvalitāte

Dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa dati, ūdens kvalitātes atbilstības novērtējums, informācija par ūdens apgādes sistēmai piešķirtajām īpašajām ūdens kvalitātes n...

Latvijas meliorācijas kadastra informācija

Šī telpisko datu kopa ir izveidota, lai ikviens interesents savā rīcībā esošajiem ģeotelpiskajiem datiem kā fona datu slāni varētu ērti un vienkārši pieslēgt melior...

Augšņu digitāla datubāze

Šī telpisko datu kopa ir izveidota, lai ikviens interesents savā rīcībā esošajiem ģeotelpiskajiem datiem kā fona datu slāni varētu ērti un vienkārši pieslēgt augšņu...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA