Atkritumu apsaimniekošanas atļauja

Atļauja nepieciešama, lai noteiktu un kontrolētu atkritumu apsaimniekošanas kārtību un aizsargātu cilvēku veselību un vidi. VVD izsniedz Atkritumu apsaimniekotājam...

Vides tehniskie noteikumi

Tehniskie noteikumi nepieciešami, lai tiktu ievērotas vides prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā.

Peldvietu ūdens kvalitāte

Peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa dati, ūdens operatīvās un ilglaicīgās kvalitātes novērtējums.

Dzeramā ūdens kvalitāte

Dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa dati, ūdens kvalitātes atbilstības novērtējums, informācija par ūdens apgādes sistēmai piešķirtajām īpašajām ūdens kvalitātes n...