Latvijas meliorācijas kadastra informācija

Šī telpisko datu kopa ir izveidota, lai ikviens interesents savā rīcībā esošajiem ģeotelpiskajiem datiem kā fona datu slāni varētu ērti un vienkārši pieslēgt melior...

Augšņu digitāla datubāze

Šī telpisko datu kopa ir izveidota, lai ikviens interesents savā rīcībā esošajiem ģeotelpiskajiem datiem kā fona datu slāni varētu ērti un vienkārši pieslēgt augšņu...

Augšņu agroķīmiskā izpēte

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), pamatojoties uz personas iesniegumu, veic augšņu agroķīmisko izpēti saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 1.oktobra notei...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA