Radioaktivitātes testēšana

Radiācijas mērījumi ūdens paraugos, celtniecības materiālos un objektos dažādiem starojumu veidiem. LVĢMC laboratorija ir vienīgā laboratorija Latvijā, kas veic ūde...

Kultūraugu mēslošanas plāns

Kultūraugu mēslošanas plāns (KMP) ir veidots kā serviss, kas klientiem palīdz noteikt cik daudz nepieciešams mēslot/nemēslot noteiktās apsaimniekotās platības, ņem...

Ūdens paraugu testēšana

Dzeramā ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana un to ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA