Darba vietas higiēniskais raksturojums

Pieprasījumu par DVHR Valsts darba inspekcija saņem no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisijas arodsli...

Ziņojums par arodslimības gadījumu

Ziņojumā tiek ietverta informācija par personu, kurai ir apstiprināta arodslimība, darba vides riska faktori, kas izraisījuši arodslimību, pamatdiagnoze un arodārst...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA