Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākuma „Pakalpojums noteiktām personu grupām” ietvaros ietilpst bezdarbnieku nodarbināšana 6-24 mēnešu garumā (ieskaitot atv...