Vārda, uzvārda vai tautības maiņa

Persona var mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas” likumā, iesniedzot Dzimtsaraks...