Apliecinājumu izdarīšana

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā 1) apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savst...