Izziņas no iedzīvotāju reģistra

Pēc pieprasījuma sniedz izziņu: - par personas deklarēto dzīvesvietu, ja tā deklarēta Nīcas novada administratīvajā teritorijā; - par mirušas personas pēdējo dz...

Mani dati zemesgrāmatā

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt informāciju par zemesgrāmatā ierakstītu fiziskai personai piederošu nekustamu īpašumu, informāciju par personām, kas apskatījuš...