Vārda, uzvārda maiņa

Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu un uzvārdu. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1) personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģi...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA