Mani dati zemesgrāmatā

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt informāciju par zemesgrāmatā ierakstītu fiziskai personai piederošu nekustamu īpašumu, informāciju par personām, kas apskatījuš...

Izziņa par personas apdrošināšanas vēsturi

Izziņā tiek atspoguļoti transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas vēstures dati par pēdējiem 11 gadiem – apdrošināšanas līgumi un apdrošināšanas gadījumi. Izziņa...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA