Uzturēšanās atļaujas pieprasīšana

Izsniegt uzturēšanās atļauju, kas dod tiesības ārzemniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļauja) vai pastāvīgi (pastāvīgās uzturē...

Izbraukšanas rīkojumu izsniegšana

Ārzemniekam, pārkāpjot vīzā noteikto uzturēšanās laiku vai pārkāpjot bezvīzu režīma nosacījumus, vai arī uzturoties Latvijā bez derīgas vīzas vai uzturēšanās atļauj...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA