Uzturēšanās atļaujas pieprasīšana

Izsniegt uzturēšanās atļauju, kas dod tiesības ārzemniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļauja) vai pastāvīgi (pastāvīgās uzturē...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA