Publisku pasākumu saskaņošana

Rēzeknes novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijā tiek izskatīts atsavināšanas ierosinājums un tam pievienotie doku...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA