Invaliditātes pensija

Invaliditātes pensiju piešķir Latvijas teritorijā dzīvojošām apdrošinātajām personām ar apdrošināšanas stāžu, kas nav mazāks par trim gadiem, ja tās atzītas par inv...

Izdienas pensija

Tiesības saņemt izdienas pensiju ir Latvijas teritorijā dzīvojošiem atsevišķās profesijās vai amatos strādājušajiem, kuriem pēc noteikta laika nostrādāšanas turpmāk...

Vecuma pensija

Vecuma pensiju piešķir Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums, dzīvojošām personām, kuras sasniegušas vecuma pensij...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA