Vecuma pensija

Vecuma pensiju piešķir Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums, dzīvojošām personām, kuras sasniegušas vecuma pensij...

Speciālā valsts pensija

Speciālo valsts pensiju piešķir personai par nopelniem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā tiem bijušajiem Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem,...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA