Speciālā valsts pensija

Speciālo valsts pensiju piešķir personai par nopelniem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā tiem bijušajiem Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem,...

Vecuma pensija

Vecuma pensiju piešķir Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums, dzīvojošām personām, kuras sasniegušas vecuma pensij...

Informācija par VSAA veiktajiem maksājumiem

Pakalpojums nodrošina iespēju personai iegūt informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirtās pensijas, pabalsta vai atlīdzības summām, ka...

Invaliditātes pensija

Invaliditātes pensiju piešķir Latvijas teritorijā dzīvojošām apdrošinātajām personām ar apdrošināšanas stāžu, kas nav mazāks par trim gadiem, ja tās atzītas par inv...