Cilvēkiem paredzēto zāļu reģistrācija

Zāļu reģistrācija nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrībai drošu, kvalitatīvu un efektīvu zāļu pieejamību. Lai reģistrētu zāles, nākamajam zāļu reģistrācijas ap...

Iesniegumu izskatīšana

Patērētāju iesniegumu un sūdzību izskatīšana šādos jautājumos: 1) patērētāju tiesības un strīdi, kas saistīti ar preču vai pakalpojumu iegādi; 2) līgumslēdzēju ti...

Ķīmiski toksikoloģiskā izpēte

Bioloģiskā materiāla ķīmiski toksikoloģiskās izpētes pakalpojumi: 1. pilna ķīmiski toksikoloģiskā izpēte; 2. ķīmiski toksikoloģiskā izpēte opija alkaloīdu noteikš...