Pieeja publiskajam Zāļu reģistram

Nodrošināt paplašinātas informācijas pieeju, izmantojot Internētu, Zāļu reģistrācijas apliecības turētājiem par viņu pārstāvētajām zālēm

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA