Iesniegumu izskatīšana

Patērētāju iesniegumu un sūdzību izskatīšana šādos jautājumos: 1) patērētāju tiesības un strīdi, kas saistīti ar preču vai pakalpojumu iegādi; 2) līgumslēdzēju ti...

Ķīmiski toksikoloģiskā izpēte

Bioloģiskā materiāla ķīmiski toksikoloģiskās izpētes pakalpojumi: 1. pilna ķīmiski toksikoloģiskā izpēte; 2. ķīmiski toksikoloģiskā izpēte opija alkaloīdu noteikš...