Inkubācijas atbalsts

Aktivitātes, kuru mērķis ir uzņēmējdarbības veicināšana, piemēram, apmācības, konsultācijas biznesa izaugsmes veicināšanai, komersantam nepieciešamo pakalpojumu līd...

Pirmsinkubācijas atbalsts

Aktivitātes, kuru mērķis ir biznesa idejas sākotnējā novērtējuma izstrāde, biznesa prasmju un iemaņu apguve.

Eksporta semināru organizēšana Latvijā

Informatīvā atbalsta nodrošināšana semināros Latvijas uzņēmēju zināšanu paplašināšanā par būtiskiem jautājumiem un aktualitātēm ārējā tirdzniecībā un uzņēmumu konku...

Dati no būvspeciālistu reģistra

E-pakalpojums nodrošina iespēju jebkurai personai no būvspeciālistu reģistra atlasīt informāciju pēc šādiem parametriem: • Speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta...

Dati no būvkomersantu reģistra

E-pakalpojums nodrošina iespēju jebkurai personai no būvkomersantu reģistra atlasīt informāciju pēc šādiem parametriem: • Būvkomersanta nosaukums; • Būvkomersant...