Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai

Atļaujas izsniegšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārto...

Dati no būvkomersantu reģistra

E-pakalpojums nodrošina iespēju jebkurai personai no būvkomersantu reģistra atlasīt informāciju pēc šādiem parametriem: • Būvkomersanta nosaukums; • Būvkomersant...

Dati no būvspeciālistu reģistra

E-pakalpojums nodrošina iespēju jebkurai personai no būvspeciālistu reģistra atlasīt informāciju pēc šādiem parametriem: • Speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta...