Telpu noma

Ventspils Digitālajā centrā ir pieejamas trīs telpas, kuras ir iespējams nomāt gan apmācību, gan pasākumu vajadzībām.

Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai

Atļaujas izsniegšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārto...

Dati no būvkomersantu reģistra

E-pakalpojums nodrošina iespēju jebkurai personai no būvkomersantu reģistra atlasīt informāciju pēc šādiem parametriem: • Būvkomersanta nosaukums; • Būvkomersant...

Dati no būvspeciālistu reģistra

E-pakalpojums nodrošina iespēju jebkurai personai no būvspeciālistu reģistra atlasīt informāciju pēc šādiem parametriem: • Speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta...