Bezdarbnieka pabalsts

Bezdarbnieka pabalstu piešķir personai, kurai ir piešķirts bezdarbnieka statuss un kuras kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par vienu gadu, un ir ve...

Maternitātes pabalsts

Maternitātes pabalstu par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku piešķir topošai mātei, kas strādā algotu darbu, ir pašnodarbinātā vai ir pašnodarbinātā l...

Slimības pabalsts

Slimības pabalstu, pamatojoties uz ārsta izsniegtu darba nespējas lapu B, piešķir personai, kas ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais un veic sociālās apdrošināšana...

Izdienas pensija

Tiesības saņemt izdienas pensiju ir Latvijas teritorijā dzīvojošiem atsevišķās profesijās vai amatos strādājušajiem, kuriem pēc noteikta laika nostrādāšanas turpmāk...

Kaitējuma atlīdzība

Kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību piešķir, ja persona cietusi darba negadījumā vai tai konstatēta arodslimība līdz 1997. gada 1....

Invaliditātes pensija

Invaliditātes pensiju piešķir Latvijas teritorijā dzīvojošām apdrošinātajām personām ar apdrošināšanas stāžu, kas nav mazāks par trim gadiem, ja tās atzītas par inv...

Konsultācijas par VSAA pakalpojumiem

Pakalpojums nodrošina personai iespēju saņemt konsultāciju par sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem, pamatojoties uz VSAA rīcībā e...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA