Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka ir lielākā publiski pieejamā dokumentārā mantojuma digitālā krātuve Latvijā, kuru veido teju seši miljonu lappušu teksta, 90...

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā digitalizēt lasītāju izvēlētus izdevumus vai to daļas no bibliotēkas krājuma. Ar bibliotēkas krājuma piedāvājumu var iepazītie...

Informācijas pakalpojumi

LNB sniedz individuālus maksas informācijas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām. Piedāvājam: - tematiska pieprasījuma izpildi no LNB krājuma materiāli...

Mācību pakalpojums

LNB piedāvā lasītājiem iespēju pieteikties uz šādām bezmaksas mācību nodarbībām informācijas meklēšanā: - Informācijas meklēšana LNB elektroniskajā katalogā, valst...

UDK un autorzīmes piešķiršana

UDK un autorzīmi galvenokārt izmanto bibliotēkās to krājumu organizēšanai. Pēc UDK sistēmas sakārtots bibliotēkas krājums nodrošina un veicina sekmīgu tā izmantošan...