Informācijas pakalpojums

LNB sniedz individuālus maksas informācijas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām. Piedāvājam: - tematiskus informācijas materiālu apkopojumus, - preses ap...

ISBN, ISMN un ISSN numuru piešķiršana

LNB pilda ISBN, ISMN un ISSN numuru aģentūras funkcijas Latvijas Republikā. Tie ir unikāli identifikatori, kuru uzdevums ir nodrošināt grāmatu, periodisko izdevumu...

Krājumu digitalizācija uz pieprasījumu

Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā digitalizēt lasītāju izvēlētus izdevumus vai to daļas no bibliotēkas krājuma. Ar bibliotēkas krājuma piedāvājumu var iepazītie...

Patenta un preču zīmes monitorings

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs piedāvā iespēju regulāri saņemt informāciju par jaunākajām pasaules tehnoloģiju attīstības tendencēm klientu interesējošā t...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA