ISBN, ISMN un ISSN numuru piešķiršana

LNB pilda ISBN, ISMN un ISSN numuru aģentūras funkcijas Latvijas Republikā. Tie ir unikāli identifikatori, kuru uzdevums ir nodrošināt grāmatu, periodisko izdevumu...