Patentu valdes bibliotēkas pakalpojumi

Nodrošinām pieeju uzziņu literatūrai, normatīviem aktiem, grāmatām, periodikai un elektroniskiem izdevumiem, kā arī palīdzam klientam veikt meklējumus brīvpieejas p...

Informācijas pakalpojums

LNB sniedz individuālus maksas informācijas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām. Piedāvājam: - tematiskus informācijas materiālu apkopojumus, - preses ap...

ISBN, ISMN un ISSN numuru piešķiršana

LNB pilda ISBN, ISMN un ISSN numuru aģentūras funkcijas Latvijas Republikā. Tie ir unikāli identifikatori, kuru uzdevums ir nodrošināt grāmatu, periodisko izdevumu...

Krājumu digitalizācija uz pieprasījumu

Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā digitalizēt lasītāju izvēlētus izdevumus vai to daļas no bibliotēkas krājuma. Ar bibliotēkas krājuma piedāvājumu var iepazītie...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA