Digitalizācija pēc pieprasījuma

Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā digitalizēt lasītāju izvēlētus izdevumus vai to daļas no bibliotēkas krājuma. Ar bibliotēkas krājuma piedāvājumu var iepazītie...

Informācijas pakalpojumi

LNB sniedz individuālus maksas informācijas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām. Piedāvājam: - tematiska pieprasījuma izpildi no LNB krājuma materiāli...

Mācību pakalpojums

LNB piedāvā lasītājiem iespēju pieteikties uz šādām bezmaksas mācību nodarbībām informācijas meklēšanā: - Informācijas meklēšana LNB elektroniskajā katalogā, valst...