Aprūpe mājās (Baltinavas novads)

Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesības saņemt personām: 1. kuras vecuma, fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ nevar veikt savu personīgo aprūpi un ikdienas mā...

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt p...

Specializēto darbnīcu pakalpojums

Specializēto darbnīcu pakalpojums nodrošina speciālistu atbalstu personām darbspējīgā vecumā darba prasmju un iemaņu attīstīšanā personām ar garīga rakstura traucēj...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA