Krīzes centrs (Jelgavas novada pašvaldība)

Krīzes centrs sniedz diennakts sociālās rehabilitācijas un psiholoģiskās palīdzības pakalpojumus krīzes situācijā nonākušām personām- bērniem, un to vecākiem vai ai...

Atelpas brīdis

Pakalpojuma ietvaros sociālā darba speciālisti attīsta bērniem pašapkalpošanās iemaņas un sociālās prasmes, palīdz veidot sociālos kontaktus, mudina bērnus iesaistī...