Ortofotokartes 2003.-2005.g. - WCS serviss

WCS serviss (Web Coverage Service) ietver 2.cikla ortofotokarti krāsainajā krāsu spektrā ar izšķirtspēju 1m dabā, sagatavotu laika periodā no 2003.-2005.gadam. Aero...

Apgrūtinājuma plāna saskaņošana

Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā fizisku un juridisku personu piederošo zemes gabalu, Latvijas valstij piederošo (zemesgrāmatā reģistrēto) zemes gabal...