Apgrūtinājuma plāna saskaņošana

Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā fizisku un juridisku personu piederošo zemes gabalu, Latvijas valstij piederošo (zemesgrāmatā reģistrēto) zemes gabal...

Mobilā lietotne kadastrs.lv

Valsts zemes dienests (VZD) izstrādājis ātru un ērtu bezmaksas mobilo lietotni (aplikāciju) kadastrs.lv. Tā noder gan esošajiem un topošajiem nekustamā īpašuma īpaš...