Mobilais karšu pārlūks

Mobilais Karšu Pārlūks ir atvieglotā versija Karšu Pārlūkam ar ierobežoto funkciju skaitu. Mobilajā Karšu Pārlūkā ir iespējams ielūkoties jebkurā Latvijas vietā,...

Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000

Pakalpojums satur karti, kas nosedz visu Latvijas teritoriju atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam un ir atvasināta no militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 0...

Ģeodēziskā izpilduzmērījuma saskaņošana

Sertificēta mērnieka sagatavotā izpilduzmērījuma plāna iesniegšana izskatīšanai Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā un reģistrācijai augstas detalizācijas topo...