Administratīvo robežu WFS serviss

Web Feature Service (WFS) attēlo ģeotelpiskās informācijas radīšanas, pārveidošanas un apmainīšanos tīmeklī izmaiņas. WFS ļauj tieši piekļūt ģeotelpiskajai informāc...