Digitālā augstuma modeļa pamatdati

Digitālā augstuma modeļa pamatdati ir klasificētu aerolāzerskenēšanas punktu kopums, kur katram punktam ir zināmas plaknes koordinātas (X,Y) un augstums virs jūras...

Mobilā lietotne kadastrs.lv

Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) izstrādājis ātru un ērtu bezmaksas mobilo lietotni (aplikāciju) kadastrs.lv. Tā noder gan esošajiem un topošajiem nekustamā īp...

Kadastra kartes WFS serviss

Web Feature Service (WFS) ir standarta protokols, kas kalpo ģeotelpisko vektordatu kopu lejupielādes nodrošināšanai internetā. Izmantojot WFS servisu, ikviens i...