Ģeodēziskā izpildmērījuma izvērtēšana

Pēc būvju (ēku, inženierbūvju) izbūves pabeigšanas sertificēts mērnieks vai komersants, kas nodarbina sertificētu mērnieku, vai tā pilnvarota persona iesniedz Rīgas...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA