Informācija topogrāfiskajai uzmērīšanai

Ģeodēzisko darbu veikšanai sertificēta persona topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām izmantojot portālu www.kadastrs.lv var lejuplādēt aktuālos kadastra datus....

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA