Lauku atbalsta dienesta pakalpojumi

Papildus saviem administrēšanas pakalpojumiem (http://www.lad.gov.lv/lv/programmas/) Lauku atbalsta dienests saviem klientiem sniedz arī tādus pakalpojumus kā: L...

Informācija topogrāfiskajai uzmērīšanai

Ģeodēzisko darbu veikšanai sertificēta persona topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām, izmantojot portālu www.kadastrs.lv var lejupielādēt aktuālos kadastra datus (ar...

Vides tehniskie noteikumi

Tehniskie noteikumi nepieciešami, lai tiktu ievērotas vides prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā.

Ortofotokartes 1994.-1999.gads - WCS serviss

WCS serviss (Web Coverage Service) ietver 1.cikla ortofotokarti (1994.-1999.g) melnbaltajā krāsu spektrā ar izšķirtspēju 1m dabā. Aerofotografēšana veikta ar analog...