Specializētā medicīniskā komisija

Veselības pirmstermiņa pārbaude transportlīdzekļu vadītājiem. Narkotisko vielu atkarības slimnieku aizvietojošo ārstēšanas metodes noteikšana.

Transportlīdzekļa pielāgošana

Transportlīdzekļu pielāgošanu par valsts budžeta līdzekļiem SIVA veic cilvēkiem, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir izsnieg...

Apdrošināšanas atlīdzība

Apdrošināšanas atlīdzību par darbspēju zaudējumu piešķir sociāli apdrošinātai personai, kura cietusi nelaimes gadījumā darbā vai saslimusi ar arodslimību, kā rezult...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA