Izziņa no Iedzīvotāju reģistra

Personai, veicot valsts nodevas samaksu, ir iespēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pieprasīt un saņemt ziņas no Iedzīvotāju reģistra par sevi, savu nepilng...

Iesnieguma par naturalizāciju pieņemšana

Tiesības iesniegt naturalizācijas iesniegumu ir personām: - kuras ir sasniegušas 15 gadu vecumu; - kurām iesnieguma iesniegšanas dienā pastāvīgā dzīvesvieta ne ma...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA