Publisko iepirkumu apstrīdēšana

Publisko iepirkumu apstrīdēšana ir pārskatīšanas procedūra, kas nodrošina iepirkuma procedūru rīkotāju pieņemto lēmumu tiesiskuma pēcpārbaudi. Pakalpojuma mērķis ir...

Iesniegumu izskatīšana

Patērētāju iesniegumu un sūdzību izskatīšana šādos jautājumos: 1) patērētāju tiesības un strīdi, kas saistīti ar preču vai pakalpojumu iegādi; 2) līgumslēdzēju ti...

Ķīmiski toksikoloģiskā izpēte

Bioloģiskā materiāla ķīmiski toksikoloģiskās izpētes pakalpojumi: 1. pilna ķīmiski toksikoloģiskā izpēte; 2. ķīmiski toksikoloģiskā izpēte opija alkaloīdu noteikš...