Produktu sertifikāta saņemšana

Lai veicinātu zāļu eksportu un nodrošinātu importa prasību izpildi citās valstīs, Zāļu valsts aģentūra pēc zāļu eksportētāja (ražotāja vai vairumtirgotāja) piepras...