Apmācība par publiskajiem iepirkumiem

Apmācības par aktuālajām ar publiskajiem iepirkumiem saistītām tēmām atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja apmācību plānam. Informācija par plānotajiem semināriem...

Ķīmiski toksikoloģiskā izpēte

Bioloģiskā materiāla ķīmiski toksikoloģiskās izpētes pakalpojumi: 1. pilna ķīmiski toksikoloģiskā izpēte; 2. ķīmiski toksikoloģiskā izpēte opija alkaloīdu noteikš...

Publisko iepirkumu apstrīdēšana

Publisko iepirkumu apstrīdēšana ir pārskatīšanas procedūra, kas nodrošina iepirkuma procedūru rīkotāju pieņemto lēmumu tiesiskuma pēcpārbaudi. Pakalpojuma mērķis ir...