Ēkās izlietotās siltumenerģijas sadale

1. Ēkās izlietotās siltumenerģijas (pēc kopējā mājas siltumenerģijas skaitītāja) sadale starp atsevišķām dzīvojamām un nedzīvojamām telpām; 2. Maksas par izlietoto...

Ūdens paraugu testēšana

Dzeramā ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana un to ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA