Ūdens paraugu testēšana

Dzeramā ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana un to ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA