Ēkās izlietotās siltumenerģijas sadale

1. Ēkās izlietotās siltumenerģijas (pēc kopējā mājas siltumenerģijas skaitītāja) sadale starp atsevišķām dzīvojamām un nedzīvojamām telpām; 2. Maksas par izlietoto...