Algas nodokļa grāmatiņa

Algas nodokļa grāmatiņas nodrošina nodokļu maksātāju uzskaiti, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas kontroli, pareiza neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojum...

Atļauja izmantot vienkāršojumus

Vienkāršojumi: - Vienkāršotā deklarācija Vienkāršota muitas deklarācija ir muitas deklarācija, kurā nav dažu standarta muitas deklarācijas datu vai nav pievienoti...

Reeksports

Reeksports - ārpussavienības preču izvešana no Savienības muitas teritorijas uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

Muitas procedūra – eksports

Muitas procedūru – eksports - piemēro Savienības precēm, ko paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas. Savienības preces ir preces, kas ietilpst jebkurā no...

Procedūra – tranzīts

Tranzīta muitas procedūra tiek piemērota ārpussavienības (ārvalstu) preču pārvadājumiem starp Savienības muitas kontroles punktiem, neattiecinot uz precēm ievedmui...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA