Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana

Atbalstīt grūtībās nonākušus komersantus, palīdzot atrisināt finansiālās problēmas, lai turpmāk varētu samaksāt nodokļus pilnā apmērā likumā noteiktajā termiņā. Nok...

Stingrās uzskaites plombas

Nodrošināt kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu plombēšanu ar stingrās uzskaites plombām, kurās iestrādāti VID noteiktie aizsargelementi, ti...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA