Atļauja izmantot vispārējo galvojumu

Atļauju izmantot vispārējo galvojumu izsniedz saskaņā ar Regulas Nr.952/2013 95.panta 1.punktu, ja persona atbilst šādiem galvojuma piešķiršanas nosacījumiem: • pe...

Muitas procedūra – pagaidu ievešana

Muitas procedūra - pagaidu ievešana - ļauj izmantot Savienības muitas teritorijā ārpussavienības preces, kas paredzētas atpakaļizvešanai neizmainītā veidā, izņemot...

Atļauja preču uzskaitei brīvajās zonās

Latvijas Republikas teritorijā pastāv brīvostas, kā arī speciālās ekonomiskās zonas, kurās sabiedrības, noslēdzot līgumu ar brīvostas pārvaldi vai speciālās ekonomi...

Muitas noliktavas turēšanas atļauja

Muitas noliktava ir muitas uzraudzībā esoša vieta (telpas, teritorija), kuras darbībai tiek izsniegta atļauja. Muitas noliktavā var uzglabāt: 1) ārpussavienības...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA