Gada ienākumu deklarācija

Nodokļa maksātājs deklarē savus taksācijas gada ienākumus, attaisnotos izdevumus, atvieglojumus un aprēķina gada diferencēta neapliekama minimuma apmēru, aizpildot...

Algas nodokļa grāmatiņa

Algas nodokļa grāmatiņa ir ieraksts VID informācijas sistēmā uz kura pamata darba devējs piemēro neapliekamo minimumu un noteiktos nodokļa atvieglojumus.

Atļauja izmantot vispārējo galvojumu

Atļauju izmantot vispārējo galvojumu izsniedz personai, kura atbilst šādiem nosacījumiem: • persona veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā; • personai n...

Rēķinu iesniegšana

Rīgas pašvaldības portālā www.eriga.lv autorizēti klienti var elektroniski iesniegt rēķinus par pašvaldības iestādēm sniegtajiem pakalpojumiem (piegādēm). Lai jurid...