Budžeta maksājumu nomaksas stāvoklis

Iespēja nodokļu maksātājiem pieprasīt un apskatīt VID uzkrātos datus par fizisko vai juridisko personu iesniegtajām deklarācijām/pārskatiem, aprēķinātajām nodokļu s...

Gada ienākumu deklarācija

Nodokļa maksātājs deklarē savus taksācijas gada ienākumus, attaisnotos izdevumus, atvieglojumus un aprēķina gada diferencēta neapliekama minimuma apmēru, aizpildot...

Algas nodokļa grāmatiņa

Algas nodokļa grāmatiņa ir ieraksts VID informācijas sistēmā uz kura pamata darba devējs piemēro neapliekamo minimumu un noteiktos nodokļa atvieglojumus.

Saistošā izziņa par tarifu (SIT)

SIT ir izziņa par kādas noteiktas preces tarifa klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Kombinēto nomenklatūru (KN), kas izsniegta pēc komersanta pieprasīj...

Rēķinu iesniegšana

Rīgas pašvaldības portālā www.eriga.lv autorizēti klienti var elektroniski iesniegt rēķinus par pašvaldības iestādēm sniegtajiem pakalpojumiem (piegādēm). Lai jurid...