Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Tiek iesniegta uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarācija, pamatojoties uz kuru tiek veikti uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi vai pieprasīta nodokļa pā...

Deklarācija par ienākumu no kapitāla

Nodrošināt fizisko personu, kas atbilstoši likumam „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir nodokļu maksātāji, ienākumu no kapitāla aktīvu atsavināšanas aprēķinu un ap...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA