Pārskats par alus ražošanu un realizāciju

Pārskatu par alus ražošanu un realizāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā komersants, kam ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču nol...

Valsts amatpersonu saraksti

Valsts vai pašvaldību institūcijas vadītāji vai to pilnvarotās personas iesniedz Valsts amatpersonu sarakstus vai to grozījumus Valsts ieņēmumu dienestā.