Algas nodokļa grāmatiņa

Algas nodokļa grāmatiņas nodrošina neapliekamā minimuma piemērošanu un ļauj veikt ierakstus, uz kuru pamata darba devējs piemēro noteiktos nodokļa atvieglojumus. A...

Rēķinu iesniegšana

Pašvaldības portālā www.eriga.lv autorizēti klienti var iesniegt elektroniski rēķinus par pašvaldības iestādēm sniegtajiem pakalpojumiem (piegādēm). Lai juridiskās...

Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana

Atbalstīt grūtībās nonākušus komersantus, palīdzot atrisināt finansiālās problēmas, lai turpmāk varētu samaksāt nodokļus pilnā apmērā likumā noteiktajā termiņā. Nok...

Muitas procedūra – galapatēriņš

Saskaņā ar galapatēriņa procedūru preces var laist brīvā apgrozībā ar atbrīvojumu no nodokļa vai ar samazinātu nodokļa likmi sakarā ar to īpašo izmantojumu.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA