Stingrās uzskaites plombas

Nodrošināt kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu plombēšanu ar stingrās uzskaites plombām, kurās iestrādāti Valsts ieņ...

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par sabied...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA