Fitosanitārā robežkontrole

Ievedot sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei. Fitosanitārajai robežkontrolei pakļauti augoši koki un pārējie augi, bumbuļi, saknes, griezti zi...