Zāļu robežkontrole

Zāļu cilvēku patēriņam un veterināro zāļu dzīvnieku patēriņam ievešanas no trešajām valstīm robežkontrole.

Fitosanitārā robežkontrole

Fitosanitārajai robežkontrolei pakļautas trešo valstu izcelsmes kravas - augoši koki un pārējie augi, bumbuļi, saknes, griezti ziedi un dekoratīvie zaļumi, sēklas m...

Dzīvnieku barības robežkontrole

Kontrolei ir pakļauti labības graudi, to produkti un blakusprodukti; eļļas sēklas, eļļas augi, to produkti un blakusprodukti; pākšaugu sēklas, to produkti un blakus...

Mēslošanas līdzekļa paziņošana

Lai Latvijā tirgotu mēslošanas līdzekli vai substrātu, kurš atzīts citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Turcijā, tā ievedēj...