Fitosanitārā robežkontrole

Ievedot kravas Eiropas Savienībā, tās jāuzrāda robežkontrolei. Fitosanitārajai robežkontrolei pakļauti augoši koki un pārējie augi, bumbuļi, saknes, griezti ziedi u...

Dzīvnieku barības robežkontrole

Ievedot kravas Eiropas Savienībā, tās jāuzrāda robežkontrolei. Kontrolei ir pakļauti labības graudi, to produkti un blakusprodukti; eļļas sēklas, eļļas augi, to pro...

Apiņu kvalitātes robežkontrole

Ievedot kravas Eiropas Savienībā, tās jāuzrāda robežkontrolei. Apiņu kvalitātes robežkontrolei ir pakļautas apiņu rogas, apiņu pulveri un ekstrakti.

Zāļu robežkontrole

Zāļu cilvēku patēriņam un veterināro zāļu dzīvnieku patēriņam ievešanas no trešajām valstīm robežkontrole.

Mēslošanas līdzekļa paziņošana

Lai Latvijā tirgotu mēslošanas līdzekli vai substrātu, kurš atzīts citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Turcijā, tā ievedēj...