Zāļu robežkontrole

Zāļu cilvēku patēriņam un veterināro zāļu dzīvnieku patēriņam ievešanas no trešajām valstīm robežkontrole.

Fitosanitārā robežkontrole

Fitosanitārajai robežkontrolei pakļautas trešo valstu izcelsmes kravas - augoši koki un pārējie augi, bumbuļi, saknes, griezti ziedi un dekoratīvie zaļumi, sēklas m...

Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

Persona, kas reģistrēta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Valsts augu...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA