Fitosanitārā robežkontrole

Ievedot sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei. Fitosanitārajai robežkontrolei pakļauti augoši koki un pārējie augi, bumbuļi, saknes, griezti zi...

Apiņu kvalitātes robežkontrole

Ievedot sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei. Apiņu kvalitātes robežkontrolei ir pakļautas apiņu rogas, apiņu pulveri un ekstrakti.

Eksporta semināru organizēšana Latvijā

Informatīvā atbalsta nodrošināšana semināros Latvijas uzņēmēju zināšanu paplašināšanā par būtiskiem jautājumiem un aktualitātēm ārējā tirdzniecībā un uzņēmumu konku...