Zāļu robežkontrole

Zāļu cilvēku patēriņam un veterināro zāļu dzīvnieku patēriņam ievešanas no trešajām valstīm robežkontrole.

Fitosanitārā robežkontrole

Fitosanitārajai robežkontrolei pakļautas trešo valstu izcelsmes kravas - augoši koki un pārējie augi, bumbuļi, saknes, griezti ziedi un dekoratīvie zaļumi, sēklas m...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA