Tiesu ekspertīze

Valsts tiesu ekspertīžu birojs veic autotehniskās (transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izpēte; uzbraukuma gājējam mehānisma izpēte; transportlīdzekļu sadursmes mehā...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA