Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalstu izmaksā mirušā ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu.

Pašvaldības pabalsts krīzes situācijā

Nonākot situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj...