Valsts aizdevumu vadība

Valsts kase saskaņā ar Finanšu ministrijas pilnvarojumu nodrošina valsts aizdevumu izsniegšanu, apkalpošanu, uzraudzību un valsts aizdevumu atmaksas saņemšanu, saga...

Kontu apkalpošana

Kontu apkalpošana ietver konta atvēršanu citu Valsts kases pakalpojumu nodrošināšanai, slēgšanu un citas darbības. Plašāka informācija pieejama Valsts kases tīmekļv...

Norēķini (maksājumu pakalpojums)

Personām, kam Valsts kasē ir atvērts konts, ir iespēja veikt maksājumus, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu eKase. Plašāka informācija pieejama Valsts kases tīme...

Līdzekļu atlikumu ieguldīšana

Klienta rīcībā esošo naudas līdzekļu, kuri nav saņemti no valsts budžeta (Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē), atlikuma ieguldīšanu kontā saskaņā ar nosl...

Galvojumu izsniegšana un uzraudzība

Valsts kase ir iesaistīta valsts galvojumu izsniegšanas procesā, nodrošinot iesniegto projektu riska izvērtējumu, riska uzcenojumu noteikšanu, sniedzot priekšlikumu...

Krājobligāciju emisija

Latvijas valsts vērtspapīra veids uz plašu iedzīvotāju loku orientēta droša ieguldījumu un uzkrājumu veidošanas alternatīva jau pastāvošajiem finanšu iestāžu piedāv...