Nordplus informatīvais atbalsts

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), pildot programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju, informē un konsultē projektu iesniedzējus un īsteno...

Bērna reģistrācija 1. klasē Liepājā

Bērna likumiskajam pārstāvim ir iespēja pieteikt/reģistrēt bērnu Liepājas pilsētas pašvaldības dibinātajā vispārējās izglītības iestādes 1. klasē gan klātienē, gan...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA