Bērna reģistrācija 1. klasē Liepājā

Bērna likumiskajam pārstāvim ir iespēja pieteikt/reģistrēt bērnu Liepājas pilsētas pašvaldības dibinātajā vispārējās izglītības iestādes 1. klasē gan klātienē, gan...

Nordplus informatīvais atbalsts

Informēt un konsultēt Nordplus projektu pieteicējus un īstenotājus, kā arī piedalīties projektu atlasē un uzraudzīt to īstenošanu. Vairāk informācijas VIAA mājas la...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA