Būvprojekta saskaņošana un akceptēšana

Būvprojekts ir nepieciešams, lai veiktu: 1. otrās vai trešās grupas ēkas jaunu būvniecību; 2. otrās vai trešās grupas ēkas novietošanu; 3. otrās vai trešās grupa...

Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana

Būvatļauja nepieciešama, lai: 1. Pārbūvētu pirmās grupas ēkas vai to daļu, pārsniedzot Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1....

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA