Būvprojekta saskaņošana

Būvprojekta iesniegšana akceptēšanai Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldē nepieciešama, lai varētu saņemt būvatļauju un uzsākt likumīgu būvniecības procesu