Būvprojekta saskaņošana

Būvprojekta iesniegšana akceptēšanai Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldē nepieciešama, lai varētu saņemt būvatļauju un uzsākt likumīgu būvniecības procesu

Pierobežas joslas speciālā caurlaide

Personām no 15 gadu vecuma, uzturoties pierobežas joslā (gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republ...

Vides tehniskie noteikumi

Tehniskie noteikumi nepieciešami, lai tiktu ievērotas vides prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā.

Dabas resursu lietošanas atļauja

Dabas resursu lietošanas atļauja nepieciešama, lai likumīgi saimnieciskajā darbībā izmantotu dabas resursus ievērojot likumdošanā noteiktās prasības nenodarot kaitē...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA