Būvprojekta saskaņošana

Būvprojekta iesniegšana akceptēšanai Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldē nepieciešama, lai varētu saņemt būvatļauju un uzsākt likumīgu būvniecības procesu

Pierobežas joslas speciālā caurlaide

Personām no 15 gadu vecuma, uzturoties pierobežas joslā (gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republ...