Izziņu izsniegšana

Fiziska persona, kura uzturas ārvalstīs, var iesniegt pieteikumu izziņu saņemšanai no Latvijas pārstāvniecībām ārvalstīs par datiem no Iedzīvotāju reģistra un CSDD...

Dokumentu legalizācija

Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) nozīmē paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, ko veic konsulārā amatpersona, lai vienā valstī sastādīti dokumenti ie...

Repatriācija

Izskatīt un pieņemt lēmumu par repatrianta statusa piešķiršanu, izsniegt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas repatriantiem un viņu ģimenes locekļiem (citas valsts pils...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA