Repatriācija

Izskatīt un pieņemt lēmumu par repatrianta statusa piešķiršanu, izsniegt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas repatriantiem un viņu ģimenes locekļiem (citas valsts pils...

Izbraukšanas rīkojumu izsniegšana

Ārzemniekam, pārkāpjot vīzā noteikto uzturēšanās laiku vai pārkāpjot bezvīzu režīma nosacījumus, vai arī uzturoties Latvijā bez derīgas vīzas vai uzturēšanās atļauj...

Bezvalstnieka statusa noteikšana

Bezvalstnieka statusa noteikšana, personas koda piešķiršana, Konsultāciju sniegšana pa tel. +371 67219485, +371 67219116 vai pa e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA