Repatriācija

Izskatīt un pieņemt lēmumu par repatrianta statusa piešķiršanu, izsniegt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas repatriantiem un viņu ģimenes locekļiem (citas valsts pils...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA