Apmācība pie darba devēja

Nodarbinātības valsts Aģentūra ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros īsteno Pasākumu „Apmācība pie darba devēja” (Praktiskā a...

Psihologu un psihoterapeitu konsultācijas

NVA reģistrētiem bezdarbniekiem ir iespēja saņemt psihologa un psihoterapeita individuālās un grupu konsultācijas. Psihologu individuālo un grupu konsultāciju la...

Profesionālās piemērotības noteikšana

NVA reģistrētiem ilgstošajiem bezdarbniekiem iespēju saņemt profesionālās piemērotības noteikšanu. Šo pasākumu NVA īsteno sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts...