Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākuma „Pakalpojums noteiktām personu grupām” ietvaros ietilpst bezdarbnieku nodarbināšana 6-24 mēnešu garumā (ieskaitot atv...

NVA CV / Vakanču portāls

NVA darba meklētājiem piedāvātais CV/Vakanču portāls ir plašākā vakanču datu bāze Latvijā, kurā aptvertas visās 26 NVA filiālēs reģistrētās brīvās darba vietas. Taj...

Darba tirgus īstermiņa prognozes

Pakalpojums ļauj iepazīties ar darbaspēka pieprasījuma izmaiņām īstermiņā (līdz vienam gadam) dažādās profesijās un nozaru grupās, dažādos reģionos un valstī kopumā...

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi (APSD)

Pagaidu darbi ir darba iemaņu iegūšana un uzturēšana pašvaldību izveidotajās pagaidu darbu vietās, kas rada sociālu labumu sabiedrībai. Pasākuma mērķis ir sniegt i...

Specializētās darbnīcas pakalpojums

Specializētās darbnīcas pakalpojums ir darbnīca ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar invaliditāti darbspējīgajā vecum...