Individuālas psihologa konsultācijas

NVA reģistrētiem bezdarbniekiem ir iespēja saņemt individuālas psihologa konsultācijas. Individuālo psihologa konsultāciju laikā speciālists sniedz emocionālo at...

Profesionālās piemērotības noteikšana

NVA reģistrētiem ilgstošajiem bezdarbniekiem iespēju saņemt profesionālās piemērotības noteikšanu. Šo pasākumu NVA īsteno sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts...