Apmācība pie darba devēja

Nodarbinātības valsts Aģentūra ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros īsteno Pasākumu „Apmācība pie darba devēja” (Praktiskā a...

Psihologu un psihoterapeitu konsultācijas

NVA reģistrētiem bezdarbniekiem ir iespēja saņemt psihologa un psihoterapeita individuālās un grupu konsultācijas. Psihologu individuālo un grupu konsultāciju la...

Profesionālās piemērotības noteikšana

NVA reģistrētiem ilgstošajiem bezdarbniekiem iespēju saņemt profesionālās piemērotības noteikšanu. Šo pasākumu NVA īsteno sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts...

NVA CV / Vakanču portāls

NVA darba meklētājiem piedāvātais CV/Vakanču portāls ir plašākā vakanču datu bāze Latvijā, kurā aptvertas visās 26 NVA filiālēs reģistrētās brīvās darba vietas. Taj...

Veselības pārbaudes

NVA reģistrētiem ilgstošajiem bezdarbniekiem, kuri atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai dalības individuālā darba meklēšanas plānā paredzētajos pasākumos...