Jauniešu garantijas

Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās vai nestrādā, var doties uz tuvāko Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāli pieteikties dalībai Eiropas Savi...

Darba tirgus īstermiņa prognozes

Pakalpojums ļauj iepazīties ar darbaspēka pieprasījuma izmaiņām īstermiņā (līdz vienam gadam) dažādās profesijās un nozaru grupās, dažādos reģionos un valstī kopumā...

Darba informācijas kabineti (DIK)

Darba informācijas kabineti (DIK) ir konsultāciju sniegšanas vietas iedzīvotājiem, kuri aktīvi meklē darbu. Apmeklējot DIK, Jums nav nepieciešams reģistrēties NVA....

Informatīvās dienas NVA klientiem

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē Informatīvās dienas bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riska pakļautām personām (klientiem), lai sniegtu in...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA