Pārskats par vīna krājumiem

Pārskatu Vīna krājumi iesniedz komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā, fasē vai ieved nodošanai patēriņam Latvijas Republikā vīnu.

Pārskats par vīna apriti

Pārskatu Vīna aprite iesniedz komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā, fasē vai ieved nodošanai patēriņam Latvijas Republikā vīnu.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA