Pārskats par vīna krājumiem

Pārskatu Vīna krājumi iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā, fasē vai ieved nodošanai patēriņam Latvijas Republikā vīnu.

Pārskats par vīna apriti

Pārskatu Vīna aprite iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā, fasē vai ieved nodošanai patēriņam Latvijas Republikā vīnu.