Pārskats par vīna krājumiem

Pārskatu Vīna krājumi iesniedz komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā, fasē vai ieved nodošanai patēriņam Latvijas Republikā vīnu.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA