Akcīzes nodokļa nodrošinātāja statuss

Nodrošinātāja statusa piešķiršana kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām, kuras uzņemas saistības samaksāt par komersanta iespējamo akcīzes nodokļa parādu.