Derīgo izrakteņu ieguves limits

Derīgo izrakteņu ieguves limits ir pielikums bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujai; derīgo izrakteņu ieguves limits nosaka maksimāli atļauto derīgo izra...

Zemes dzīļu izmantošanas licence

Zemes dzīļu izmantošanas licences pamatuzdevums ir nodrošināt zemes dzīļu kompleksu, racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu izmantošanu