Zemes dzīļu izmantošanas licence

Zemes dzīļu izmantošanas licences pamatuzdevums ir nodrošināt zemes dzīļu kompleksu, racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu izmantošanu.

Dabas resursu lietošanas atļauja

Dabas resursu lietošanas atļauja nepieciešama, lai likumīgi saimnieciskajā darbībā izmantotu dabas resursus ievērojot likumdošanā noteiktās prasības nenodarot kaitē...

Pazemes ūdeņu atradnes pase

Pakalpojuma saņēmējs: jebkura persona. Laika posms, kurā iestāde sniedz pakalpojumu: maksimālais termiņš – 1 mēnesis. Pakalpojuma maksa: Jāsamaksā valsts no...