Mednieka sezonas karte

Gan limitēto, gan nelimitēto dzīvnieku medīšanai nepieciešama mednieka sezonas karte.

Meža ieaudzēšana

Pasākuma aktivitātes: 1. Meža ieaudzēšana un kopšana 2. Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana. Papildus nosacījumi: - viens pretendents plānošanas peri...

Plantāciju mežu reģistrācija

Plantāciju meža reģistrēšana, Meža likuma 24.panta gadījumos. Pakalpojumu pieprasa meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarota persona. Par plantācij...

Meža ieaudzēšanas kvalitātes pārbaude

Meža ieaudzēšanu veic zemēs, kuras Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrētas kā mežs. Lai ieaudzētu mežu reģistrētu Meža valsts reģis...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA