Vides tehniskie noteikumi

Tehniskie noteikumi nepieciešami, lai tiktu ievērotas vides prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā.

Mednieka sezonas karte

Gan limitēto, gan nelimitēto dzīvnieku medīšanai nepieciešama mednieka sezonas karte.