Meža ieaudzēšana

Pasākuma aktivitātes: 1. Meža ieaudzēšana un kopšana 2. Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana.

Mednieka sezonas karte

Gan limitēto, gan nelimitēto dzīvnieku medīšanai nepieciešama mednieka sezonas karte.

Plantāciju mežu reģistrācija

Plantāciju meža reģistrēšana, Meža likuma 24.panta gadījumos. Pakalpojumu pieprasa meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarota persona. Par plantācij...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA