Pieaugušo neformālās izglītības kursi

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (turpmāk - RIIMC) piedāvā Rīgas iedzīvotājiem piedalīties dažādās pieaugušo neformālās izglītības kursu nodarbīb...

Atkārtota studiju kursa apguve

Ja izglītojamais nav sekmīgi nokārtojis studiju kursa noslēguma pārbaudījumu trīs reizes, tad viņam jāapgūst studiju kurss atkārtoti.