Kvalifikācijas darba recenzēšana

Ja pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas students nav savlaicīgi vai sekmīgi sagatavojis kvalifikācijas darbu.

Atkārtota studiju kursa apguve

Ja izglītojamais nav sekmīgi nokārtojis studiju kursa noslēguma pārbaudījumu trīs reizes, tad viņam jāapgūst studiju kurss atkārtoti.

Profesionālā vidējā izglītība

Jelgavas Mūzikas vidusskola īsteno trešajam kvalifikācijas līmenim atbilstošas licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas pēc vispārējās...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA