Studiju darba aizstāvēšana

Ja pirmā līmeņa profesionālās augstākā izglītības programmas students nav savlaicīgi vai sekmīgi aizstāvējis studiju darbu.

Atkārtota mācību kursa apguve

Ja izglītojamais nav sekmīgi nokārtojis studiju kursa noslēguma pārbaudījumu trīs reizes, tad viņam jāapgūst studiju kurss atkārtoti.

Nordplus informatīvais atbalsts

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), pildot programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju, informē un konsultē projektu iesniedzējus un īsteno...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA