Studiju darba aizstāvēšana

Ja pirmā līmeņa profesionālās augstākā izglītības programmas students nav savlaicīgi vai sekmīgi aizstāvējis studiju darbu.

Kvalifikācijas darba recenzēšana

Ja pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas students nav savlaicīgi vai sekmīgi sagatavojis kvalifikācijas darbu.

Atkārtota mācību kursa apguve

Ja izglītojamais nav sekmīgi nokārtojis studiju kursa noslēguma pārbaudījumu trīs reizes, tad viņam jāapgūst studiju kurss atkārtoti.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA