Uzņemšana izglītības iestādē

Uzņemšana (vietu piešķiršana): - pirmsskolas izglītības iestādē (grupā); - pamatizglītības iestādē; - vispārējās vidējās izglītības iestādē; - speciālās izglīt...

Kvalifikācijas darba aizstāvēšana

Ja Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākā izglītības programmas students nav savlaicīgi vai sekmīgi aizstāvējis kvalifikācijas darbu.

Kvalifikācijas darba recenzēšana

Ja pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas students nav savlaicīgi vai sekmīgi sagatavojis kvalifikācijas darbu.

Atkārtota studiju kursa apguve

Ja izglītojamais nav sekmīgi nokārtojis studiju kursa noslēguma pārbaudījumu trīs reizes, tad viņam jāapgūst studiju kurss atkārtoti.