Koledža

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžā iegūstama 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas atbilst 4.profesionālās kvalifikācijas līmenim un piek...

Jūrmalas profesionālā vidusskola

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Jūrmalas profesionālajā vidusskolā (JPV) iespējams iegūt šādas kvalifikācijas - uzskaitvedis, elektrotehnikas montētāj...

Nordplus informatīvais atbalsts

Informēt un konsultēt Nordplus projektu pieteicējus un īstenotājus, kā arī piedalīties projektu atlasē un uzraudzīt to īstenošanu. Vairāk informācijas VIAA mājas la...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA