Laulības reģistrēšana

Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvi...