Notārs tiešsaistē

Saņem notāra konsultāciju, notariāli apliecinātu dokumentu, apmaksā pakalpojumu tiešsaistē.

Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana

Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā laulība reģistrēta, ziņas par noslēgto laulību ieraks...

Laulības reģistrēšana Viesītes novadā

Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums Dzimtsarakstu nodaļā. Laulību reģistrē noteiktā dienā (klātesot laulāj...

Laulības reģistrācija

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrād...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA