Laulības reģistrēšana

Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, dzimtsar...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA