Parādu informācijas sniegšana

Pakalpojuma ietvaros lietotājs: 1) saņem informāciju par visām Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā reģistrētajām uzturlīdzekļu lietām...

Audžuģimene (Jelgavas novada pašvaldība)

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi un audzināšanu uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA