Audžuģimene (Jelgavas novada pašvaldība)

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi un audzināšanu uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja...

Adopcija (Līvānu novada pašvaldība)

1. Pēc adopcijas pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un vismaz sešus mēnešus veic ģimenes izpēti, to skaitā: izvē...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA