Reeksports

Reeksports - ārpussavienības preču izvešana no Savienības muitas teritorijas uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

Muitas procedūra – galapatēriņš

Saskaņā ar galapatēriņa procedūru preces var laist brīvā apgrozībā ar atbrīvojumu no nodokļa vai ar samazinātu nodokļa likmi sakarā ar to īpašo izmantojumu.

Muitas procedūra – eksports

Muitas procedūru – eksports - piemēro Savienības precēm, ko paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas. Savienības preces ir preces, kas ietilpst jebkurā no...

Muitas procedūra – izvešana pārstrādei

Muitas procedūra - izvešana pārstrādei - atļauj Savienības preces izvest uz laiku no Savienības muitas teritorijas, lai tām veiktu pārstrādes darbības un šajās darb...