Vienkāršoto procedūru atļauja

Vienkāršoto procedūru atļauju izsniedz vienkāršotās deklarēšanas procedūras un vietējās muitošanas procedūras piemērošanai. Atļaujā nosaka vietu vietējās muitošanas...

Reeksports

Reeksports - ārpussavienības preču izvešana no Savienības muitas teritorijas uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

Procedūra – tranzīts

Tranzīta muitas procedūra tiek piemērota ārpussavienības (ārvalstu) preču pārvadājumiem starp Savienības muitas kontroles punktiem, neattiecinot uz precēm ievedmui...

Saistošā izziņa par tarifu (SIT)

SIT ir rakstveida izziņa par kādas noteiktas preces tarifa klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Kombinēto nomenklatūru (KN), kas izsniegta pēc komersant...

Saistošā izcelsmes informācija (SII)

SII ir rakstveida lēmums par kādas noteiktas preces izcelsmi saskaņā ar attiecīgā nolīguma izcelsmes nosacījumiem, kas izsniegts pēc komersanta pieprasījuma. SII sa...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA