Reeksports

Reeksports - ārpussavienības preču izvešana no Savienības muitas teritorijas uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

Procedūra – tranzīts

Tranzīta muitas procedūra tiek piemērota ārpussavienības (ārvalstu) preču pārvadājumiem starp Savienības muitas kontroles punktiem, neattiecinot uz precēm ievedmui...

Saistošā izziņa par tarifu (SIT)

SIT ir rakstveida izziņa par kādas noteiktas preces tarifa klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Kombinēto nomenklatūru (KN), kas izsniegta pēc komersant...

Skaidras naudas deklarācija

Jebkura fiziska persona, kura iebrauc Kopienā vai izbrauc no tās un kurai ir skaidra nauda EUR 10000 apmērā vai vairāk deklarē šo summu. Skaidra nauda ir: a) apgr...

Saistošā izcelsmes informācija (SII)

SII ir rakstveida lēmums par kādas noteiktas preces izcelsmi saskaņā ar attiecīgā nolīguma izcelsmes nosacījumiem, kas izsniegts pēc komersanta pieprasījuma. SII sa...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA