Atļauja izmantot vispārējo galvojumu

Atļauju izmantot vispārējo galvojumu izsniedz personai, kura atbilst šādiem nosacījumiem: • persona veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā; • personai n...

Atzītā uzņēmēja (AEO) atļauja

Atzītā uzņēmēja (AEO) atļauju veidi: - AEOC atļauja – muitas vienkāršojumi (AEO Customs Simplifications); - AEOS atļauja – drošība un drošums (AEO Security and Sa...

Akcīzes preču pārvietošanas paziņojums

Jebkurai fiziskai personai, kas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu ar Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošana...