Atļauja izveidot regulāru kuģu satiksmi

Regulāra kuģu satiksme Regulas (ES) Nr.2015/2446 120.panta 1.punkta izpratnē ir regulāra satiksme, kurā Savienības preces pārvadā kuģos, kas kursē tikai starp ostām...

Atzītā uzņēmēja (AEO) atļauja

Atzīto uzņēmēja (AEO) atļauju veidi: - AEOC atļauja – muitas vienkāršojumi (AEOC - Customs Simplifications) - AEOS atļauja – drošība un drošums (AEOS – Security a...

Atļauja izmantot vispārējo galvojumu

Atļauju izmantot vispārējo galvojumu izsniedz saskaņā ar Regulas Nr.952/2013 95.panta 1.punktu, ja persona atbilst šādiem galvojuma piešķiršanas nosacījumiem: • pe...