Atzītā eksportētāja atļauja

Personu, kuras vēlas patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi, atbilstības Ministru kabineta noteikumu prasībām izvērtēšana, atzītā eksportētāja statusa piešķiršana un pi...

Saistošā informācija par izcelsmi (SII)

SII ir rakstveida lēmums par kādas noteiktas preces izcelsmi saskaņā ar attiecīgā nolīguma izcelsmes nosacījumiem, kas izsniegts pēc komersanta pieprasījuma. SII sa...

Atļauja izmantot vispārējo galvojumu

Atļauju izmantot vispārējo galvojumu izsniedz saskaņā ar Regulas Nr.952/2013 95.panta 1.punktu, ja persona atbilst šādiem galvojuma piešķiršanas nosacījumiem: • pe...