Muitas procedūra – ievešana pārstrādei

Muitas procedūra - ievešana pārstrādei - ļauj ārpussavienības preces Savienības muitas teritorijā izmantot vienā vai vairākās pārstrādes darbībās, nepiemērojot šīm...

Muitas procedūra – galapatēriņš

Saskaņā ar galapatēriņa procedūru preces var laist brīvā apgrozībā ar atbrīvojumu no nodokļa vai ar samazinātu nodokļa likmi sakarā ar to īpašo izmantojumu.

Atļauja izmantot vispārējo galvojumu

Atļauju izmantot vispārējo galvojumu izsniedz saskaņā ar Regulas Nr.952/2013 95.panta 1.punktu, ja persona atbilst šādiem galvojuma piešķiršanas nosacījumiem: • pe...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA