Šautuves atļauja (licence)

Rēzeknes novada domē tiek izskatīts iesniegums un tam pievienotie dokumenti, par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju norādītās kategorijas šautuves...