Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana

Iedzīvotāju iesniegumu (lūguma, sūdzības, priekšlikuma vai jautājuma) izskatīšana nodrošina informācijas apmaiņu starp Valsts vides dienestu un iedzīvotāju