Iesniegums iestādei

E-pakalpojums nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu (jautājumu, lūgumu, priekšlikumu vai sūdzību) nosūtīšanu iestādēm atbilstoši Iesniegumu likumam un iest...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA