Pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa

Pakalpojums nepieciešams, kad divi vai vairāki pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieki vēlas veikt savstarpēju dzīvojamo telpu apmaiņu.Pēc dokumentu saņemšanas un izska...

Īres tiesisko attiecību nodibināšana

Pakalpojums ir nepieciešams sekojošos gadījumos:1) notikusi īrnieka maiņa;2) ir atbrīvojusies dzīvojamā telpa kopējā dzīvoklī;3) notikusi dzīvojamās telpas statusa...