Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā

Limbažu novada pašvaldība sniedz šādu palīdzību dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā: - pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēš...

Pašvaldības pabalsts krīzes situācijā

Nonākot situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj...