Dzīvokļa pabalsts (Priekuļu novads)

Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālās palīdzības pabalsts dzīvokļa īres vai apsaimniekošanas, apkures, komunālo maksājumu segšanai vai kurināmā iegādei.

Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,...