Iesniegums Valsts valodas centram

Pakalpojums nodrošina iesniegumu izskatīšanu par iespējamiem valsts valodas lietošanas normatīvo aktu pārkāpumiem vai citiem iestādes kompetencē esošiem jautājumiem...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA