Kredīta studijām ārvalstīs piešķiršana

Kredīta ar valsts vārdā sniegtu galvojumu apstiprinājums sniedz iespēju studentam saņemt līdzekļus studijām ārvalstīs akreditētā augstākās izglītības iestādē. Var s...

Kredīta piešķiršana studijām Latvijā

Studiju kredīta ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņemšanas informatīvais un administratīvais atbalsts. Kredīta ar valsts vārdā sniegtu galvojumu apstiprinājums...

Oficiālā statistika

Oficiālā statistika — statistika, kas atbilst statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā. Oficiālo statis...