Izglītības iestāžu reģistrācija

Izglītības programmas drīkst īstenot tikai reģistrētas izglītības iestādes. Pakalpojums tiek sniegts, lai izglītības iestāde varētu tiesiski veidot un īstenot izglī...

Augstskolu/koledžu akreditācija

Akreditācijas piešķiršana augstskolām/koledžām - tā nepieciešama, lai nodrošinātu Latvijas augstākās izglītības iekļaušanos Eiropas vienotā izglītības telpā, ar ak...

Psihologu sertifikācija

Tiesības veikt patstāvīgu psihologa profesionālo darbību apliecina reģistrācija Psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts vismaz vienā no 6 profesionālās darbība...

Studijas Valsts robežsardzes koledžā

Iespēja iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni un kvalifikāciju – Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks.