Koledža

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžā iegūstama 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas atbilst 4.profesionālās kvalifikācijas līmenim un piek...

Nordplus informatīvais atbalsts

Informēt un konsultēt Nordplus projektu pieteicējus un īstenotājus, kā arī piedalīties projektu atlasē un uzraudzīt to īstenošanu. Vairāk informācijas VIAA mājas la...

Kredīta studijām ārvalstīs piešķiršana

Kredīta ar valsts vārdā sniegtu galvojumu apstiprinājums sniedz iespēju studentam saņemt līdzekļus studijām ārvalstīs akreditētā augstākās izglītības iestādē. Var s...

Augstskolu/koledžu akreditācija

Akreditācijas piešķiršana augstskolām/koledžām - tā nepieciešama, lai nodrošinātu Latvijas augstākās izglītības iekļaušanos Eiropas vienotā izglītības telpā, ar ak...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA