Būvatļaujas pārreģistrācija

Būvatļauja ir administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā, projektēšanai un būvdarbiem - līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā (Būvni...