Dati no Būvinspektoru reģistra

Būvdarbu kontroli un būvju ekspluatācijas uzraudzību atbilstoši kompetencei veic būvvaldes, institūcijas, kuras pilda būvvaldes funkcijas, un Būvniecības valsts kon...

Reklāmas izvietošanas atļauja

Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma proj...