Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm

- pirmās grupas inženierbūves (izņemot inženiertīklu pievadus, avota kaptāžas, grodu akas un ūdens ieguves urbumus) būvdarbiem; - otrās grupas inženierbūves (izņem...

Paskaidrojuma raksts ēkām

Aizpildītu paskaidrojuma rasta I daļu iesniedz: - pirmās grupas ēkas jaunu būvniecību vai novietošanu - pirmās grupas ēkas vai tās daļas atjaunošanu, ja ēka nav k...

Izziņa par jaunbūvēm

Likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 25.pantā noteiks, ka jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā,...

Inženierbūves konservācija

Būvvaldē aizpildītu paskaidrojuma rakstu inženierbūves konservācijai iesniedz, ja ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. pa...

Par atzīmes veikšanu

Izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, būvvalde atkarībā no būvniecības ieceres veida pieņem lēmumu par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi apliecinājuma...

Par reklāmas/reklāmas objektu izvietošanu

Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektu vai citu informatīvu materiālu publiskā vietā Madonas novadā, ir nepieciešams saņemt atļauju, vēršoties Madonas novad...