20 stundu mācību programma ugunsdrošībā

Programma paredzēta par objekta ugunsdrošību atbildīgo darbinieku, personu, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēku gadījumam un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī...

Tehnisko noteikumu izsniegšana

VAS „Latvijas Valsts ceļi” izsniedz tehniskos noteikumus, nodrošinot tiesību aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu būvniecības procesa norisei un satiksmes organi...

Darba vietu aprīkošanas shēmas saskaņojums

Saskaņā ar 02.10.2001. MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un veic tehnisko līdzekļu saskaņoš...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA