Darba vietu aprīkošanas shēmas saskaņojums

Saskaņā ar 02.10.2001. MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un veic tehnisko līdzekļu saskaņoš...

Mobilā lietotne kadastrs.lv

Valsts zemes dienests (VZD) izstrādājis ātru un ērtu bezmaksas mobilo lietotni (aplikāciju) kadastrs.lv. Tā noder gan esošajiem un topošajiem nekustamā īpašuma īpaš...

Tehnisko noteikumu izsniegšana

VAS „Latvijas Valsts ceļi” izsniedz tehniskos noteikumus, nodrošinot tiesību aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu būvniecības procesa norisei un satiksmes organi...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA