Darba vietu aprīkošanas shēmas saskaņojums

Saskaņā ar 02.10.2001. MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un veic tehnisko līdzekļu saskaņoš...

Būvprojekta saskaņošana un akceptēšana

Būvprojekts ir nepieciešams, lai veiktu: 1. otrās vai trešās grupas ēkas jaunu būvniecību; 2. otrās vai trešās grupas ēkas novietošanu; 3. otrās vai trešās grupa...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA