Tehnisko noteikumu izsniegšana

Tehnisko noteikumu izsniegšana, nodrošinot tiesību aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai ceļu tīklā

Mobilā lietotne kadastrs.lv

Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) izstrādājis ātru un ērtu bezmaksas mobilo lietotni (aplikāciju) kadastrs.lv. Tā noder gan esošajiem un topošajiem nekustamā īp...

Būvdarbu kontroles interaktīvā karte

Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē esošo būvobjektu būvdarbu kontroles un būvju pieņemšanas ekspluatācijā rezultātus atspoguļo Būvniecības valsts kontro...

Būvju pieņemšana ekspluatācijā

Būvniecības valsts kontroles birojs pieņem ekspluatācijā publiskas būves (skolas ēkas, tirdzniecības ēkas, biroju ēkas, slimnīcas, u.c.), izdodot aktu par būves pie...