Valsts atbalsts lauksaimniecībai

Pakalpojumā Valsts atbalsts var pieteikties atbalstam šādos pasākmos: • Fitosanitāro pasākumu kompensācijas • Kompensācijas dzīvnieku infekcijas sl...

Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

Persona, kas reģistrēta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Valsts augu...

Sēklaudzēšanas lauka apskate

Lai novērtētu sēklaudzēšanas lauka vispārējo stāvokli un tā atbilstību normatīvajos aktos minētajām prasībām, kā arī noteiktu sugas un šķirnes tīrību, Valsts augu a...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA