Valsts atbalsts lauksaimniecībai

Pakalpojumā Valsts atbalsts var pieteikties atbalstam šādos pasākmos: • Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē • Atbalsts ciltsdarba...

Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

Persona, kas reģistrēta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Valsts augu...

Sēklaudzēšanas lauka apskate

Lai novērtētu sēklaudzēšanas lauka vispārējo stāvokli un tā atbilstību normatīvajos aktos minētajām prasībām, kā arī noteiktu sugas un šķirnes tīrību, Valsts augu a...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA