Valsts atbalsts lauksaimniecībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) Pakalpojumā Valsts atbalsts šobrīd var pieteikties atbalstam šādos pasākmos: Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības noz...

Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

Persona, kas reģistrēta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, katru gadu iesniedz Valsts augu aizsardzības di...