Valsts atbalsts lauksaimniecībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) Pakalpojumā Valsts atbalsts šobrīd pieejamas šādas kārtas: Valsts Zivju fonds Precīzāka informācija: http://www.lad.gov.lv/...

Sēklaudzēšanas lauka apskate

Sēklaudzēšanas lauka apskati veic, lai novērtētu lauka vispārējo stāvokli un tā atbilstību normatīvajos aktos norādītajām prasībām, kā arī noteiktu augu sugas un šķ...