Oficiālā statistika

Oficiālā statistika — statistika, kas atbilst statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā. Oficiālo statis...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA