Ģenealoģiska pētījuma sagatavošana

Arhīvs sagatavo pētījumu par dzimtas vēsturi - ģimenes locekļu dzimšanas, laulību, miršanas faktiem, nodarbošanos, dzīves vietu no baznīcu grāmatām, iedzīvotāju sar...

Dokumenta restaurācija

Darbību kopums, ko veic dokumentiem ar bojājumu vai bojāšanās pazīmēm, lai palēninātu to vecošanu un maksimāli atjaunotu to oriģinālo stāvokli, izmantojot atgriezen...