Izziņa no Iedzīvotāju reģistra

Personai, veicot valsts nodevas samaksu, ir iespēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pieprasīt un saņemt ziņas no Iedzīvotāju reģistra par sevi, savu nepilng...

Vārda, uzvārda maiņa

Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu un uzvārdu. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1) personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģi...

Tautības ieraksta maiņa

Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss) vēlas un ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pr...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA