Latvijas pilsonības atjaunošana

Latvijas pilsonības atjaunošana, ziņu aktualizēšana Iedzīvotāju reģistrā, konsultāciju sniegšana pa tel. +371 67219485, +371 67219116 vai rakstot uz e-pastu: pskn@p...

Izziņa no Iedzīvotāju reģistra

Personai, veicot valsts nodevas samaksu, ir iespēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pieprasīt un saņemt ziņas no Iedzīvotāju reģistra par sevi, savu nepilng...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA