Pilsonības iegūšana

Latvijas pilsonības iegūšanas iespējas pamatojoties uz Pilsonības likuma nosacījumiem (Ārvalstīs dzimušie bērni; Naturalizācija; Nepilsoņu vai bezvalstnieku bērni;...

Izziņa no Iedzīvotāju reģistra

Personai, veicot valsts nodevas samaksu, ir iespēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pieprasīt un saņemt ziņas no Iedzīvotāju reģistra par sevi, savu nepilng...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA