Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Persona var mainīt vārdu/uzvārdu, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts „4Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas” likumā, iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā at...