Izziņa no Iedzīvotāju reģistra

Personai, veicot valsts nodevas samaksu, ir iespēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pieprasīt un saņemt ziņas no Iedzīvotāju reģistra par sevi, savu nepilng...

Pilsonības iegūšana

Latvijas pilsonības iegūšanas iespējas pamatojoties uz Pilsonības likuma nosacījumiem (Ārvalstīs dzimušie bērni; Naturalizācija; Nepilsoņu vai bezvalstnieku bērni;...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA