Miršanas reģistrācija

Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, j...

Apbedīšana Rīgas pašvaldības kapsētās

Pakalpojuma saņemšanai bēru organizētājs noformē Apbedīšanas pakalpojumu pasūtījumu. Pakalpojumu sarakstā ietilpst: 1. Kapa vietas piešķiršana apbedīšanai esošajā...

Apgādnieka zaudējuma pensija

Apgādnieka zaudējuma pensiju (izņemot, ja apgādnieka nāves cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība), ja apgādnieks ir bijis apdrošinātā persona, piešķir...

Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi apdrošinātā persona, bezdarbnieks, ja miris pensijas, atlīdzības par darbspēju...