Miršanas fakta reģistrēšana

Par personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsa...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA