Uzņemšana izglītības iestādē

Pakalpojums nosaka uzņemšanas kārtību Rēzeknes novada vispārizglītojošajās skolās, profesionālās ievirzes skolās. Izglītojamo uzņem izglītības iestādē, pama...

Profesionālās ievirzes izglītība

Jelgavas Mūzikas vidusskola īsteno licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes izglītības programmas (līdztekus vispārējās pamatizglītības ieguvei vispārizglīt...

Līgatnes dabas taku apmeklējums

Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina apmeklētājiem Līgatnes dabas taku apmeklējumu. Līgatnes dabas takas atrodas Līgatnē, Līgatnes novadā (Gaujas nacionālā parka t...

Nordplus informatīvais atbalsts

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), pildot programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju, informē un konsultē projektu iesniedzējus un īsteno...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA