Uzņemšana izglītības iestādē

Pakalpojums nosaka uzņemšanas kārtību Rēzeknes novada vispārizglītojošajās skolās, profesionālās ievirzes skolās. Izglītojamo uzņem izglītības iestādē, pama...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA