Publiskā apspriešana par koku ciršanu

Pirms Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk - Komisija) lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu publiski pieejamos objektos un/vai sabiedrībai nozīmīg...

Būvniecības ieceres publiska apspriešana

Mērķis: saskaņot sabiedrības un būvniecības ieceres ierosinātāja intereses, kas nevar notikt, aizliedzot būvniecību, bet ir iespējama būvniecības ieceres koriģēšana...

Jautājiet mums

Sniegt atbildes uz NVA kompetencē esošiem jautājumiem, ja persona ir aizpildījusi norādītos laukus(vārds, uzvārds, e-pasts, tēma, jautājums) NVA mājas lapas sadaļā...