Publiskā apspriešana par koku ciršanu

Pirms Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk - Komisija) lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu publiski pieejamos objektos un/vai sabiedrībai nozīmīg...

Būvniecības ieceres publiska apspriešana

Mērķis: saskaņot sabiedrības un būvniecības ieceres ierosinātāja intereses, kas nevar notikt, aizliedzot būvniecību, bet ir iespējama būvniecības ieceres koriģēšana...