Žurnālistu akreditācija Rīgas domē

Pakalpojums nodrošina iespēju plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas apmeklēt Rīgas domes sēdes un Rīgas domes komiteju sēdes sagatavot un iesniegt Rīgas pašv...

Publiskā apspriešana par koku ciršanu

Pirms Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk - Komisija) lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu publiski pieejamos objektos un/vai sabiedrībai nozīmīg...